06413

Pojistný ventil HEROSE – 06413

Připojení: vnější 1/2″ až 2″
Prac. teplota: -196°C – +185°C
Prac. tlak: 2 – 50 bar
Materiál: nerezavějící ocel
TÜV-SV: 780

Popis produktu

Určeno jako pojistné zařízení proti nepřípustnému překročení tlaku v pevných a pohyblivých nádobách se stlačeným plynem. Schváleno pro vzdušné plyny, páry a zkapalněné kryogenní plyny, jako např. kyslík (O2), dusík (N2), argon (Ar), vodík (H2), hélium (He), oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý (CO), methan (CH4), ethan (C2H6), ethylen (C2H4), včetně LPG a LNG.

Katalogový list:

06413