Typ 06386

Pojistný ventil HEROSE – Typ 06386

Připojení: vnější 1/2″ – 1″
Prac. teplota: -196°C – +185°C
Prac. tlak: 0,2 – 40 bar
Materiál: bronz
TÜV-SV: 780

Popis produktu

Určeno jako pojistné zařízení proti nepřípustnému překročení tlaku v stacionárních a mobilních tlakových nádobách.
Schváleno pro vzdušné plyny, páry a zkapalněné kryogenní plyny, jako např. kyslík (O2), dusík (N2), argon (Ar), vodík (H2), hélium (He), oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý (CO), methan (CH4), ethan (C2H6), ethylen (C2H4), včetně LPG a LNG.

Katalogový list:
06386