Typ 06478

Pojistný ventil HEROSE – Typ 06478

Připojení: vnější 1/4″ až 3/4″
Prac. teplota: -196°C – +150°C
Prac. tlak: 0,4 – 55 bar
Materiál: bronz
TÜV-SV: 836

Popis produktu

Určeno jako pojistné zařízení proti nepřípustnému překročení tlaku v stacionárních a mobilních tlakových nádobách. Schváleno pro vzdušné plyny, páry a zkapalněné kryogenní plyny, jako např. kyslík (O2), dusík (N2), argon (Ar), vodík (H2), hélium (He), oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý (CO), methan (CH4), ethan (C2H6), ethylen (C2H4), včetně LPG a LNG. Katalogový list: 06478